Орце Николов 206/1-17, 1000 Скопје

За нас

Амплус

Во постојаната компетитивност на бизнис светот, секој бизнис мора да го максимизира профитит и перформансите за да ги постигне своите цели. Со вистински финансиски услуги се доаѓа до поуспешно и олеснето работење. 

 Но секој бизнис е индивидуален, истотака. Затоа мора да ги пронајдете уникатните решенија за вашите уникатни проблеми и прашања. Нашиот пристап е базиран на градење на долгорочна соработка и партнерство со нашите клиенти и инвестирање во време, за целосно да ги разбереме нивните потреби и да развиеме специјални наменски решенија за истите кои дури и би ги надминале нивните финансиски очекувања.

Амплус - финансиски и бизнис партнер

Нашиот тим

Раководните лица во АМПЛУС се експерти во својата област. Сите наши вработени се сертифицирани консултанти и сметководители во областите на финансискиот менаџмент, со што професионалната, точната и навремената услуга за нашите клиенти е секогаш загарантирана.

Нашиот тим на искусни консултанти има искуство од сите типови и големини на бизниси, градејки долгорочни релации со нашите клиенти и нудејки професионални и пријателски совети.

Александар Наумовски
Александар Наумовски

Директор

a.naumovski@amplus.com.mk

Милица Николовска
Милица Николовска

Раководител на сметководство и даночен консалтинг
Овластен сметководител и даночен консултант

m.stojanoska@amplus.com.mk

Софија Патчева
Софија Патчева

Сметководство и даночен консталтинг
Овластен сметководител

s.patceva@amplus.com.mk

Татјана Мирчевска Китановска
Татјана Мирчевска Китановска

Сметководство и даночен консалтинг
Сметководител

t.mircevska@amplus.com.mk

Силвија Стојановска
Силвија Стојановска

Сметководство и даночен консалтинг
Сметководител

s.stojanovska@amplus.com.mk

Што добивате

Ние сме консултантска фирма за професионални услуги од областа на управувањето со финансии, даноци и сметководство и секогаш дејствуваме почитувајки три стандарди: Образование, Искуство и Етика.

Обезбедуваме технолошко напредни, наворешни (outsourced) бизнис решенија кои вклучуваат: стручни финансиски, даночни, сметководствени и консултантски услуги за мали, средни и големи претпријатија, непрофитаблни организации, трговци-поединци и странски инвеститори кои инвестираат во нови бизниси во Македонија.

Нашиот принцип на работа налага воспоставување на соработка што ќе се заснова на доверба која ќе произлегува од вистинитоста на финансиските податоци.

Ваш сигурен консултант
Наш генерален пристап е да одржуваме постојано познавање на моменталните и на планираните активности на нашите клиенти. Сите наши клиенти имаат постојан пристап до нашите телефони и email адреси, со што им омозвожуваме брз пристап до професионални консултации, потребни информации или брзи совети.
Не се натпрeваруваме со конкуренцијата со цени, туку даваме важност на ценовната структура да биде транспарентна и истата да биде рефлексија на вредноста. Немаме скриени трошоци и не бараме дополнителни надоместоци освен во случаи каде истото е договорено со нашите клиенти.
Обезбедуваме услуга која ги надминува и договорните обврски. Нашите консултанти се фокусираат на бизнис процесите на нашите клиенти, ги разбираат предизвиците со кои се соочуваат и обезбедуваат совети и предлози за подобрување на постојните бизнис практики.
Поставуваме највисоки стандарди во сите аспекти на бизнисот, од мали административни задачи и одговорности, до сложени поставувања на бизнис процеси и процедури.
Како професионална консултантска куќа, за нашите клиенти обезбедуваме јасни и недвосмислени даночни совети и консултации, со кои нивното работење е секогаш во склад со позитивните законски прописи.