Орце Николов 206/1-17, 1000 Скопје

Пакет услуга

BASIC

BASIC

Препорачан за оперативни фирми со класификација на мали претпријатија.

  • Сметководствено евидентирање (концепт на обработка на документација на две недели)
  • Редовни месечни известувања (е-mailing system) за законска регулатива и обврски
  • Даночен  и бизнис консалтинг (телефонски, електронски)
  • Месечни манаџмент PNL извештаи

Останати пакет услуги: