Орце Николов 206/1-17, 1000 Скопје

Пакет услуга

TOTAL

TOTAL

За средни и големи фирми кои имаат потреба од постојано финансиско евидентирање и потреба од секојдневна достапност до финансиските податоци преку синхронизирани финансиски софтверски модули. 

  • GROWTH ПАКЕТ
  • Сметководствено евидентирање со електронско превземање на податоци (концепт на дневна/неделна обработка на податоци)
  • Даночен и бизнис консалтинг
  • Месечни PNL Извештаи (македонски / англиски
  • Наменски месечни извештаи (македноски / англиски)

Останати пакет услуги: