Орце Николов 206/1-17, 1000 Скопје

Пакет услуга

GROWTH

GROWTH

Препорачан за оперативни фирми во развој со потреба од редовна обработка на податоци и можност за нивна постојана достапност до клиентот. Пакетот предвидува можност за електронска комуникација на софтверски модули со автоматска синхронизација со клиентот и автоматска обработка на податоци.

  • BASIC ПАКЕT
  • Сметководствено евидентирање со можност за електронско превземање на податоци (концепт на неделна обработка на податоци)
  • Административна поддршка
  • Даночен и бизнис консалтинг (телефонски, електронски)
  • Месечни PNL Извештаи (македонски / англиски)

Останати пакет услуги: