Орце Николов 206/1-17, 1000 Скопје
Професионала услуга на пресметката на плата за мали, средни и големи компании. Сметководствени и финансиски услуги | Амплус

Услуга

Пресметка на плата

Трендот Пресметката на Платата да се одвива надвор од фирмата дури и истата да има внатрешно сметководство не е случаен.

Пресметката на платата може да биде оптеретувачка работа и да одзема доста време и енергија на компанијата. Поради бројните можности за пресметка на истата, компаниите не секогаш се свесни за можностите на пресметка на плата и притоа не ги користат сите законски можности во оваа област.

Пресметка на плата

Дополнително, пресметката на плата за скоро сите компании е доверлва и осетлива информација и истата треба да биде достапна до одреден број на луѓе, што не секогаш е изводливо во услови кога истата се пресметува во рамки на компанијата. 

Затоа ослободете се од непотребната администрација која ви одзема време и добијте професионална услуга за пресметка на плата која вклучува:

  • Посебно доделено контакт  лице 
  • Подготовка на плата со пропратна администрација
  • Совети за законската легислатива (боледувања, одмори, работно време,  договори за вработување и сл.)