Орце Николов 206/1-17, 1000 Скопје

Пакет услуга

START-UP

START-UP

Препорачан за фирми кои започнуваат со бизнис. 

STARTUP UP-BASIC

  • Отворање на start-up фирма
  • Административна поддршка во период од 3 месеци за поставување на неопходни административни процедури  на фирмата
  • Сметководствено евидентирање (концепт на обработка на документација на две недели)
  • Редовни месечни известувања (е-mailing system) за законска регулатива и обврски

STARTUP UP-PLUS

  • (START UP BASIC)
  • Поставување на сметководствен процес и процедури
  • Менаџмент PNL извештај на start-up
  • Даночен  и бизнис консалтинг (телефонски, електронски)

Останати пакет услуги: