Орце Николов 206/1-17, 1000 Скопје
АМПЛУС обезбедува in house обука на финансиски и административен кадар за своите клиенти. Зголемете го стручниот капацитет на Вашите вработени. | Амплус

Услуга

Обука на финансиски и административен кадар

АМПЛУС обезбедува in house обука за своите клиенти.

Обука на финансиски и административен кадар

Обуката опфаќа теми од:

  • финансиска администрација
  • финансиски менаџмент
  • основи на сметководство 
  • напредно сметководство
  • финансиски анализи
  • др.

Обуките се наменети за да се подобрат внатрешните процеси на компаниите, да се постават процедури и стандарди ви финансиското работење, да се зголеми стручниот капацитет на кадарот како и да се постави начин на соработка со АМПЛУС преку кој ќе се исполнат очекувањата и потребите на клиентот.