Орце Николов 206/1-17, 1000 Скопје

Сектори

Сектори

Со текот на годините развивме значајна експертиза за различни сектори и индустрии, со цел да ги задоволиме високите барања на нашите клиенти.

Сите бизнис сектори имаат свои специфични сметководствени потреби кои мора да бидат поставувани и следени од искусни професионалци кои ќе осигураат стабилна и успешна иднина за компаниите. Нашиот тим работи заедно, користејки интегриран пристап со цел да се задоволат сите потреби на нашите клиенти.

Наша експертиза

<p>Покрај останатите бизнис сектори, поседуваме особена експертиза за:</p>
IT Сектор
Градежништво
Производство
Консалтинг
Едукација
Недвижности
Адвокати
Храна и пијалоци
Животна средина
Непрофитни организации и здруженија
Малопродажба и големопродажба
Услуги