Орце Николов 206/1-17, 1000 Скопје

Услуги

Нашите услуги

Овозможуваме финансиски, сметководствени, консултантски и книговодствени услуги за мали, средни и големи претпријатија, непрофитабилни организации, трговци-поединци и странски инвеститори кои инвестираат во нови бизниси во Македонија.

Сметководство
Сметководство

За успех е потребно - голема слика, плус детали.

Финансиски контролинг
Финансиски контролинг

Клучна стручна помош на менаџментот.

Услуги за стартување со бизнис
Услуги за стартување со бизнис

Oвластени регистрациони агенти кои ќе ви помогнат.

Даноци
Даноци

Навремено даночно планирање заштедува капитал и средства за идно инвестирање.

Пресметка на плата
Пресметка на плата

Трендот Пресметката на Платата да се одвива надвор од фирмата дури и истата да има внатрешно сметководство не е случаен.

Селекција и избор на финансиски кадар
Селекција и избор на финансиски кадар

Изборот на вистински кадар секогаш се покажува за клучен потег на секоја компанија.

Финансиски софтвер
Финансиски софтвер

Напредната технологија е услов за брзината, точноста и навременоста во обработката на податоците.

Обука на финансиски и административен кадар
Обука на финансиски и административен кадар

АМПЛУС обезбедува in house обука за своите клиенти.

Поставување на административни, финансиски и сметководствени процедури
Поставување на административни, финансиски и сметководствени процедури

Зошто во секој бизнис треба да постојат Политики и Процедури?

Внатрешна / мини ревизија
Внатрешна / мини ревизија

Внатрешната ревизија им обезбедува на менаџерите постојан извор на информации за постоечката контрола на друштвото.

Финансиска анализа
Финансиска анализа

Сè што работи еден бизнис всушност се отсликува во финансиските извештаи.

Бизнис план
Бизнис план

Скоро сите бизнис експерти се сложуваат во една работа: важноста за драфтирање на бизнис план.