Орце Николов 206/1-17, 1000 Скопје

Сметководствена услуга

Барате нова сметководствена услуга?

Како и за секоја друга услуга која ја користите во вашиот бизнис, треба повремено да ги ревидирате сметководствени услуги и да си ги поставите следните прашања:

  • Дали нивото на моменталната сметководствена услуга е задоволително?
  • Дали услугата вреди за парите?
  • Можеби недостига стручен кадар кој може да придонесе во намалување на давачки по основ на даноци?
  • Дали нашиот сметководител навистина ги разбира нашите потреби и визија за иднината?
  • Дали би можел да добијам подобра услуга за моите сметководствени потреби?

 Дали нашиот бизнис ги надрасна можностите на нашето сметководство?

Сметководствена услуга
Сметководствена услуга
Сметководствена услуга

Сигурност, Пристапност, Проактивност.

Доколку се одлучите за промена на вашето сметководство, слободно побарајте помош и ние ќе ги превземеме сите потребни активности за промената да помине неосетно за вас.

Пополнете го формуларот со кратки информации и ние во најкраток рок ке ве контактираме со потребните информации.

Побарај понуда
Вистински начин за избор на надворешно сметководство и финансиски услуги.

Вистински начин за избор на надворешно сметководство и финансиски услуги.

Со релативно високи трошоци за скап финансиски кадар како и трошоци за лиценци, овластувања и сертификати, сметководството и финансиските позиции може да бидат големо финансиско оптоварување за компанијата.

Од овие причини како и поради прашањата за точност, непристрасност и крајна одговорност за финансиската работа на компанијата, outsourcing-ot, или надворешното сметководство е пракса во компаниите со модерен менаџмент.

АМПЛУС овозможува целосно или делумно согласно потребите на клиентот, можност за outsourcing на финансиски услуги и сметководство.

Зошто надворешни финансиски услуги и сметководство?

• Фокус на бизнисот на компанијата
• Компанијата може да расте без дополнителен трошок за нов кадар
• Обезбедување на континуитет на бизнисот со јасно дефинирани процеси и процедури кои можеби претходно не биле земени во предвид
• Обезбедување на стабилни трошоци за услуга која е однапред договорена и лесно планирање на буџет
• Пристап до професиионални совети и услуги
• Намалување на трошоци за вработени. Високо стручен кадар е достамен по многу помал трошок.
• Постојана усогласеност со законска регулатива

Побарај понуда