Орце Николов 206/1-17, 1000 Скопје
Ви нудиме сите аспекти на корпоративното оданочување, ДДВ и персонален данок, поврат на данок и слично. Професионална пресметка на даноци и даночно планирање | Амплус

Услуга

Даноци

Навремено даночно планирање заштедува капитал и средства за идно инвестирање.

Со нашиот проактивен совет и насоки за дејствување, ќе добиете прецизно објаснување на

даночни закони и совети како да ги имплементирате даноците во вашето работење.

Ги опфаќаме сите аспекти на корпоративното оданочување, ДДВ и персонален данок, од нивната пресметка до поднесувањето на апликациите на данок, поврат на данок и слично, сето ова точно и ефикасно.

Даноци

Со нас добивате идентификување на можностите за даночни заштеди преку иновативни и софистицирани пристапи.

Ја интегрираме контролата на финансиските резултати со даночна контрола со цел да обезбедиме дека е во согласност со важечките даночни барања.

Со нашата помош можете да обезбедите ефективно даночно планирање, точна даночна евиденција и максимизирање на вашиот профит преку минимизирање на даночната изложеност запазувајќи ги законските рамки.

Во оваа област ви нудиме:

  • Со нашите консултации можеме да ви помогнеме со совети за начинот на кои ќе го планирате даночното оптеретување значително пониско а сепак да oстварувате профити. Можеме да ви помогнеме во подготвувањето на вашата програма за даночно оптеретување и да идентификуваме специфични потреби за вашиот бизнис, стратегија, буџет и стил.
  • Со нашите консултации за поставување на стратегија за намалувањето на даночното оптеретување добивате корисни совети за тоа како да задржите поголем дел од профитот за вас. Ние ви нудиме специјализирани и стручни совети затоа што ние секојдневно ги следиме сите даночни законски прописи кои се однесуваат на вас. Луѓето како нас заинтересирано ги следат законите од првиот до последниот член. Затоа ние знаеме кои се најновите промени и ние знаеме да ви заштедиме само преку нашите даночни советувања.