Орце Николов 206/1-17, 1000 Скопје
Финансиски контролинг со низа анализи и извештаи, наменски дизајнирани за Вашата компанија. Консултантска фирма за сметководствени и финансиски услуги | Амплус

Услуга

Финансиски контролинг

Финансиски контролинг е клучна стручна помош на менаџментот преку кој континуирано се зголемува ефикасноста и ефективноста во управувањето а со тоа и способноста за промени внатре и надвор од претпријатието.

Финансиски контролинг вклучува низа анализи и извештаи, наменски дизајнирани за секоја компанија, преку кои менаџментот јасно и недвосмислено може да ја увиди моменталната состојба на компанијата, нејзините слаби страни и нејзините предности. 

Финансиски контролинг

КОНТРОЛИНГОТ се врши по сертифицирани програми на ICV ( Internationaler Controller Verein).

Некои од позначајните анализи и извештаи од финансиски контролинг се:

  • Финансиска анализа со показатели
  • АБЦ анализа на купци и побарувања